Ons Genot Leunen - Veulen - Heide

Historie

In 1937 is Ruiterclub Ons Genot opgericht voor de dorpen Leunen, Veulen en Heide. In 1971 zag ook Ponyclub Ons Genot het levenslicht. Na jarenlange samenwerking tussen deze verenigingen zijn deze in 2000 gefuseerd in één vereniging. De vereniging draagt voortaan de naam Landelijke rijvereniging Ons Genot en wordt vertegenwoordigd door één bestuur. Anno 2007 telt de ponyclub en ruiterclub samen zo'n 75 leden. Deze 75 leden bestaan uit actieve ponyruiters met hun ouderleden, actieve "grote" ruiters, recreanten, en leden die niet zelf meer rijden, maar de club op andere manieren ondersteunen.

Missie

Ons Genot wil het beoefenen van de paarden en/of ponysport in al zijn facetten (met uitzondering van de draf- en rensport) mogelijk maken voor haar leden. Hierbij vindt de vereniging het van belang dat, naast de paarden- en ponysport, de gezondheid en het welzijn van paarden en pony's wordt bevorderd.

Achtergrond

Landelijke rijvereniging Ons Genot is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar paardensporters, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Meer informatie is te vinden op www.knhs.nl.

De KNHS is onderverdeeld in 11 regio's. Hierbij zijn de provinciegrenzen aangehouden. Ons Genot maakt deel uit van de KNHS-regio Limburg. Voor meer informatie zie www.knhsregiolimburg.nl.

Drugsbeleid

Vanwege de onberekenbaarheid van de levende dieren, wordt gebruik van middelen die bewustzijn beïvloeden te allen tijde afgewezen. Ook het toedienen van drugs aan pony's/paarden (doping) wordt te alle tijden verworpen. De KNHS voert een antidopingbeleid waarbij de nuloptie wordt gehanteerd. De vereniging ondersteunt dit beleid en keurt drugsgebruik en -handel dan ook stellig af.

Deelname allochtone of gehandicapte sporters

Onze vereniging staat open voor allochtone en/of gehandicapte leden. Zolang de handicap, gezien de omgang met levende dieren, geen gevaar oplevert voor ruiter en/of pony/paard wordt deelname aan lessen en wedstrijden bevorderd. De doorstroming van (allochtone) recreatieruiters wordt gestimuleerd door contact te leggen met maneges met (allochtone) leden/klanten, en zo de vereniging onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep.

Informatieboekje

In het informatieboekje hieronder kunt u meer informatie vinden over onze Rijvereniging en een aantal handige regels/verwijzingen die gelden voor op wedstrijden etc. 

Klik op dit bestand om het informatieboekje te openen. 

 

 

Nieuws


Contactgegevens


Voor vragen kunt u contact opnemen met info@ruitersportleunen.nl.